XXVII. ročník

27. ročník se uskuteční 5. - 7. 5. 2018 (sobota až pondělí).
Hrát se bude v kategoriích

  • Mladší žačky (2005 a mladší)
  • Minižačky 6+1 (2007 a mladší)
  • Minižačky 4+1 (2008 a 2009) - kategorie Amatér - bez výsledků 
  • Minižačky 4+1 (2008 a 2009 ) - kategorie Profi - s počítáním výsledků a o medaile
  • Přípravka 4+1 (2010 a mladší) - v této kategorii opět bez výsledků